Newtype Japan  Nov. 2005  "Gundam Seed Destiny" New & Sealed ( Japanese Text)

Newtype Japan Nov. 2005 "Gundam Seed Destiny" New & Sealed ( Japanese Text)

$19.99Price

Newtype Japan  Nov. 2005  "Gundam Seed Destiny" New & Sealed ( Japanese Text)